20. oktobra pred 80. leti je nemška okupacijska oblast objavila zloglasni Razglas o državnopolitičnih ukrepih v obmejnem ozemlju. Z njim je naznanila začetek množičnega izgona prebivalstva iz Posavja in Obsotelja v odročne kraje nemškega rajha, ki je v sledečih mesecih zajel več kot 36.000 ljudi – mož, žena, starejših oseb in otrok. Da bi iz tako imenovanega brežiškega trikotnika ustvaril popolnoma nemško ozemlje in branik nemškega rajha, se je okupator odločil izgnance oropati za domovino, jih zapisati ponemčenju in izrabiti kot ceneno delovno silo. Obletnico izgona smo v Knjižnici Brežice v sodelovanju z Gimnazijo Brežice obeležili s spominsko prireditvijo Domovina, jokali smo za teboj. Posnetek prireditve je bil na Facebook strani in YouTube kanalu knjižnice premierno predvajan v četrtek, 21. oktobra 2021. preberite več »
več … VIDEO: Poklon spominu na začetek izgona prebivalcev Posavja in Obsotelja 1941–1945