V drevoredu ob Kočevarjevi ulici bomo v prihodnjih tednih odstranili tri posušene gorske javore, nato pa bo v primernem saditvenem obdobju pod nadzorom svetovalca za mestno drevje dr. Petra Železnika sledila zasaditev novih dreves iste sorte.
več … Vestno urejamo drevored pri OŠ Bršljin