Novo šolsko leto se je pričelo tudi v sevniški občini, kjer deluje sedem vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, Osnovna šola Ane Gale Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Blanca, Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Tržišče in Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž.preberite več »
več … Varno v šolo – mimo šol še vedno prehitro