Javna predstavitev bo potekala v sredo, 8. junija 2022, ob 16.00 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto v Novem mestu, Glavni trg 7, (Rotovž). Pripravljavec državnega prostorskega načrta, Ministrstvo za okolje in prostor, bo na dogodku predstavilo državno prostorsko načrtovanje in pobudo za dvotirno fazno nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Novo mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica in sicer od vključno železniške postaje Birčna vas pri Novem mestu (okvirni začetek v km proge 71+000 km) do železniške postaje Ivančna Gorica (okvirni zaključek v novem km 114+950 km). Več informacij je o državnem prostorskem načrtovanju za nadgradnjo železniške proge na voljo v priloženem Povzetku za javnost.  
več … Vabilo na javno predstavitev pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica