Straški župan Dušan Krštinc in direktor belokranjskega podjetja BGP Gradnje Danijel Špingler sta danes podpisala pogodbo o izgradnji meteorne kanalizacije do reke Krke in vmesne retencije za odvajanje padavinske vode z južnega dela Gospodarske cone Zalog. Kot je ob podpisu dejal župan, bodo s tem omogočili nadaljnji razvoj oz. gradnjo v južnem delu cone, na kar že čakata dva investitorja.preberite več »




več … V Zalogu bodo gradili meteorno kanalizacijo do Krke