Prejšnji teden so v naselju Vinica pri Šmarjeti slovesno otvorili novo zgrajeno komunalno infrastrukturo. Vaščani so izkazali izredno zadovoljstvo in srečo, da je bila njihova vas v letih 2021/2022 deležna celovite prenove in so danes ponosni na popolnoma novo podobo vasi. Investicija v vrednosti okoli milijona evrov, prijeten in slovesni program so pripravili in povezovali učenci Osnovne šole Šmarjeta. Projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Vinica pri Šmarjeti, se je sicer pričel že v letu 2012, takrat so bila pridobljena vsa potrebna soglasja pristojnih služb, vendar gradbenega dovoljenja ni bilo možno pridobiti, saj številne služnosti niso bile pridobljene. V letu 2020 je Občina Šmarješke Toplice aktivno pristopila k projektu, izvedena je bila novelacija projektne dokumentacije (spremenjena lokacija in tip čistilne naprave), pridobljene so bile vse služnosti in v letu 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Jeseni 2021 je bil postavljen temeljni kamen z namenom, da se v enem letu izgradi celovita komunalna infrastruktura v naselju Vinica pri Šmarjeti. Po izvedenem javnem naročilu je bil kot najugodnejši izbran izvajalec GPI tehnika iz Novega mesta. Pogodbena vrednost je znašala 909.917 evrov (brez DDV) oz. 1.110.099 evrov (z DDV). V času od pričetka gradnje v spomladanskih mesecih leta 2022 je bilo izvedeno več kot kilometer fekalne kanalizacije, uredili so meteorno kanalizacijo za celotno naselje, obnovili vodovod celotnega naselja, nekaj objektov je v sklopu investicije pridobilo novozgrajeni vodovod. Zgrajena je bila nova čistilna naprava za 150 PE. Urejeni sta optično omrežje in javna razsvetljava. Cestno omrežje naselja je tudi v celoti na novo asfaltirano. Sledil bo…
več … V Vinici pri Šmarjeti slovesno ob zaključku infrastrukturnega projekta