Čistilna akcija tradicionalno poteka na pobudo Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto, ki si skupaj aktivno prizadevamo za osveščanje o čistem okolju in skrbi zanj. Krajevne skupnosti povabijo svoje krajane, da v družbi sokrajanov vseh generacij poskrbijo za okolico brez nepravilno odloženih odpadkov, akciji pa se lahko pridružijo v svojih krajevnih skupnostih, kjer dobijo tudi več informacij o predvidenem območju čiščenja, ki ga bo določila posamična krajevna skupnost.  Informacijska točka Europe Direct Novo mesto, ki deluje v okviru Razvojnega Centra Novo mesto, se pridružuje akciji in k zelenim dejanjem poleg občanov poziva tudi podjetja, ki lahko tudi kakšen dan prej ali kasneje poskrbijo za čisto okolico podjetja.  Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine bo v okviru akcije vršilo nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih, nadzor pa se bo izvajal tudi na pobudo občanov, ki še posebej v zadnjem času opažajo nepravilno odložene odpadke.
več … V soboto tradicionalna akcija Očistimo sosesko