Dr. Borut Križ je priznanje prejel za razstavo Gorjanci: med Rimom in Bizancem, ki je predstavila arheološke najdbe in artefakte iz zgodnjega srednjega veka na Gorjancih v petih naselbinah, ki danes sodijo v območje šentjernejske občine.
več … V Šentjerneju priznanje za arheologa dr. Boruta Križa