S prenovo krajšega odseka Šmihelske ceste in pripadajočih uličnih priključkov bo obnovljena povezava med deloma Šmihelske ceste, ki sta bila urejena v I. in II. fazi prenove Šmihelske ceste. Zamenjana in urejena bo voziščna konstrukcija, uredilo se bo tudi tamkajšnje odvodnjavanje. Stekla bo ureditev prometne signalizacije s peš prehodom in delna navezava pločnika na Šukljetovo ulico. V času del bo promet na Šmihelski cesti potekal izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem, na ostalih ulicah pa bodo vozniki sledili stacionarni prometni signalizaciji, ki bo lahko v času del zaradi smeri in obsega gradbenih  del večkrat prilagojena.
več … V ponedeljek nadaljevanje prenove Šmihelske ceste