Straški župan Dušan Krštinc je s predstavniki gradbenega podjetja Kop Brežice danes podpisal pogodbo za nadaljevanje izgradnje pločnika in ostale infrastrukture ter prenovo ceste skozi Podgoro, z družbo Volvo pa pogodbo za nakup novega šolskega minibusa. preberite več »
več … V Podgori nadaljevanje del, za šolo nov minibus