Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) v Krškem so opravili odpiranje ponudb za prvi del večkrat podaljšanega razpisa za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem. Za gradnjo njegovih infrastrukturnih objektov in izvedbo tehničnega varovanja NSRAO so dobili več ponudb.preberite več »
več … V podaljšanem razpisu več ponudb za gradnjo odlagališča NSRAO