V Osilnici nameravajo do avgusta prenoviti osrednjo občinsko čistilno napravo, saj je zdajšnja dotrajana in posledično slabo obratuje. Za obnovo bodo skupno namenili 100.000 evrov, ki jih bodo pridobili preko razpisa Lokalne akcijske skupine za nepovratna sredstva, je povedala županja občine Osilnica Alenka Kovač.preberite več »
več … V Osilnici bodo prenovili osrednjo čistilno napravo