V času popolne zapore Rozmanove ulice bo gradbeni izvajlec ob rekonstruirano cestišče položil robnike, uredil pločnik in tlakoval vozišče. V sklopu prenove mestnega jedra se ureja tudi Komeljev trg ob Vrhovčevi ulici, prav tako se nadaljuje montaža klad in stopnic na bodočem trgu med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom. V  času zapore bo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče urejen prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga, izvoz iz mestnega jedra pa bo omogočen po Kastelčevi ulici in nato po Prešernovem trgu ter Sokolski ulici do Kandijskega mostu, prav tako bo iz smeri Glavnega trga mogoče priti po prenovljenem delu Rozmanove do knjižnice in nato po Vrhovčevi ulici, Kratki ulici in ulici K Sodišču.
več … V oktobru popolna zapora Rozmanove ulice