V občini Loški Potok v zadnjem času dajejo večji poudarek skrbi za starejše, hkrati pa ne želijo zanemariti mladih. Zato gradijo medgeneracijski center, v katerem bodo uredili štiri varovana stanovanja in pet stanovanj za mlade družine, služil bo tudi kot prostor za srečevanje različnih generacij. Zagnali so še projekt Vozimo na sonce.preberite več »
več … V občini Loški Potok urejajo medgeneracijski center