Mestna občina Novo mesto bo v okviru projekta z nazivom UrbaNMakerspace kupila, uredila in opremila poslovne prostore za inkubator, ki bo ponujal poslovne prostore za mlada inovativna podjetja (stara do 5 let) in prostor oziroma delavnico, kjer bo sodobna tehnična ter robotska oprema z namenom prenašanja izkušenj med podjetniki ter ustvarjanja novega znanja in dodane vrednosti. Prostori v izmeri slabih 300 m2  bodo na Novem trgu 9 v Novem mestu. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je kot temeljni razlog za investicijo navedel želje in nuje po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bi na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. »Regionalno območje potrebuje razvojni model, ki bo povečal zanimanje posameznikov za razvoj podjetništva in jim omogočil razvoj podjetniških idej v domačem okolju. UrbaNMakerspace bo za že obstoječe vsebine, ki so na voljo za zagonska podjetja, pomenil pomembno dopolnitev in podporo pri ustvarjanju novih inkubiranih podjetij in delovnih mest, dodatna vrednost projekta pa bo podpora pri razvoju novih zmogljivostih na področju robotskih tehnologij, ki jih gospodarstvo v Novem mestu in regiji nujno potrebuje za uresničevanja koncepta pametnih tovarn. Na drugi strani želimo s projektom vzpodbuditi tudi razvoj tehnologij na področju tehnologij IoT in pametnih mest. S tem bo projekt na več področjih pripomogel k uresničevanju Slovenske strategije pametne specializacije – S4, s tem pa bomo tudi zmanjšali odliv kadrov in izboljšali…
več … V Novo mestu bo v prihodnjem letu zaživel »UrbaNMakerspace«