Strokovno publikacijo Carniolo Archeologico IX je predstavil avtor, kustos Dolenjskega muzeja dr. Borut Križ, ki je hkrati tudi avtor fotografij. V besedi in fotografiji je predstavil gradivo, ki je bilo najdeno na Kapiteljski njivi konec 20. stoletja in restavrirano v novomeški restavratorski delavnici, v nekaterih slovenskih delavnicah in v Mainzu v restavratorskih delavnicah Rimsko-germanskega centralnega muzeja, ter poudaril pomen arheološke dediščine Novega mesta in Dolenjske na svetovni ravni. Novo mesto je zaradi svoje bogate železnodobne arheološke dediščine razglašeno tudi za mesto situl in uvrščeno na arheološke zemljevide sveta kot pomembno središče halštatske kulture. Prav zaradi teh dejstev in mednarodnega pomena arheoloških najdb z našega območja, ki jih hrani Dolenjski muzej Novo mesto, je svetovno priznana restavratorska delavnica v Mainzu v zadnjih štiridesetih letih brezplačno restavrirala številne predmete. Tako vložek delavnice v Mainzu v štirih desetletjih znaša okrog 1,5 milijona evrov, dosedanji vložek Mestne občine Novo mesto in Ministrstva za kulturo za arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi na Marofu pa znaša približno 600 tisoč evrov. CARNIOLA ARCHEOLOGICA IX je izšla s finančno podporo Mestne občine Novo mesto in Ministrstva za kulturo.
več … V novi strokovni publikaciji predstavljene arheološke najdbe s Kapiteljske njive