V Kulturnem centru Janeza Trdine je v sredo, 11. januarja, potekal četrti izmed sedmih načrtovanih regijskih dogodkov v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Dogodek je bil namenjen predstavitvi dosedanjih izkušenj v projektu sodelujočih občin in izvajalcev projekta Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in Geodetskega inštituta Slovenije (GI). Aktivnosti za omogočanje dostopnosti in mobilnosti v Mestni občini Novo mesto so predstavili Miloš Dular in predstavniki lokalnih invalidskih društev. Regijskega dogodka, ki je bil namenjen dolenjskim in posavskim občinam, so se poleg novomeških, udeležili še številni predstavniki občin iz Krškega, Kočevja, Sevnice in Brežic. Na dogodku so sodelovali tudi Vladimir Kastelec, predsednik Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele Krajine, in strokovna sodelavka društva Geni Močnik, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc in član društva Paraplegikov Novo mesto, Jože Cimrmančič. Od leta 2016 do danes se je projektu priključilo že 60 slovenskih občin, ki imajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov idr.), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih. Vodja projekta na Geodetskem inštitutu Slovenije, mag. Roman Rener, je predstavil načrtovane aktivnosti, ki vključujejo izpolnjevanje zavez in zahtev po dostopnosti, ki omogoča orientacijo, navigacijo in multimodalnost učinkovite mobilnosti, ki jo projekt vpeljuje z enotnimi standardi zajema in obdelave podatkov o dostopnosti urbanih…
več … V Novem mestu predstavili potek projekta Multimodalna mobilnost