V Novem mestu so v okviru projekta SI4CARE ali socialnih inovacij za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v jadransko-jonski regiji, katerega nosilka je Univerza v Ljubljani, danes pripravili prvo predstavitev problematike starajoče se družbe. Izmenjali so tudi mnenja s ciljem priprave vseslovenske strategije dolgožive družbe.preberite več »




več … V Novem mestu o izzivih starajoče se družbe; ukrepi neusklajeni, iščejo sinergijo