Na posvetu Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe, ki je bil zastavljen kot prvi tovrstni dogodek projekta SI4CARE, so kot osrednji govorci nastopili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, predsednica Strateškega sveta za socialno politiko in poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc, poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, projekt SI4CARE in njegov cilj priprave socialnih inovacij za oskrbo starajočega se prebivalstva pa je predstavil prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je projekt SI4CARE opisal Vlado Dimovski, je njegov namen »poiskati nove rešitve v državah projekta in jih posredovati ostalim državam, tako pa ustvariti ekosistem institucij in posameznikov, ki bi se povezovali v mrežo in delovali v dobro starejših. To ni raziskovalen projekt, temveč je izrazito praktično usmerjen projekt, katerega cilj je iskati socialne inovacije za starejše.« K temu bodo postopoma pristopili z različnimi dogodki, v Sloveniji jih predvidevajo vsaj 20, med njimi pa je tudi današnji posvet Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe. Osrednji del dogodka je predstavljala okrogla miza, kjer je Carmen Rajer iz CSD Krško predstavila projekt MOST – Do čim daljše samostojnosti v domačem kraju, upokojenka Amalija Šiftar pa je spregovorila o dobri praksi projekta Starejši za starejše. Biserka Marolt Meden iz Srebrne niti je opozorila na nujnost sistemsko urejenega stabilnega vira financiranja socialne oskrbe, Denis Sahernik pa je predstavil izzive pri institucionalni oskrbi starostnikov, pri čemer je izpostavil tri sklope težav – občutno pomanjkanje kadra v…
več … V Novem mestu lokalne skupnosti zastavile povezovalne korake za kakovostno življenje starejših