Krajevna skupnost je pred kratkim uredila osrednji prostor z domom in igriščem, želijo pa si, da bi na tem mestu večkrat potekalo druženje vseh krajanov Gotne vasi. Ko se ukrepi razrahljajo, si tako kot pred časom želijo športnih iger, čistilnih akcij, različnih delavnic, božičnega druženja s kulturnim programov ter izletov, predvsem pa, da se ponovno vzpostavi povezanost krajanov vseh generacij. Tudi sicer se trudijo, da je v njihovi skupnosti čim več aktivnosti, ki povezujejo ljudi. Uspešna čistilna akcija tudi letos Na čistilni akciji krajevnih skupnosti so s pomočjo marljivih šmihelskih gasilcev očistili celotno brežino pod cesto Ob Težki vodi, s pomočjo nekaterih Romov pa tudi brežine in okolico potoka na ulici Ob potoku, vse do samega naselja Ukrat.   Cerkev sv. Lenarta povezuje ljudi Podružnična cerkev sv. Lenarta je dragocen del kulturne in zgodovinske dediščine Gotne vasi. Posvečena je sv. Lenartu in je bila prvič omenjena že leta 1581. Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz 17. stoletja. V cerkvi potekajo mašne dejavnosti, velikonočno žegnanje, v mesecu maju tradicionalne šmarnice in konec leta tudi božično druženje krajanov. KORK Gotna vas  Krajevna organizacija Rdečega križa Gotna vas se lahko pohvali s svojimi aktivnostmi. Za delovanje organizacije ob pomoči prostovoljk skrbi vestna članica Marija Legan. Poleg rednih akcij RK poskrbijo za starejše, saj v njihovi skupnosti biva kar 262 starejših krajanov nad 70 let, prav tako pa nudijo pomoč tudi mlajšim prebivalcem in ranljivim skupinam. Z donacijami in na pobudo RK Gotna vas so pred časom pridobili za reševanje življenj prepotrebni defibrilator, ki…
več … V KS Gotna vas krajane družijo redne aktivnosti in delovne akcije