Nacionalni projekt Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije se je v Sloveniji začel izvajati leta 1998, Kozjanski park se je v projekt vključil leta 1999. Istega leta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije izvedlo prvo sistematično raziskavo ptic znotraj zavarovanega območja. Našli so številne redke vrste ptic, med njimi tudi take, ki imajo v Srednji Evropi status ogrožene vrste. preberite več »
na V Kozjanskem parku so popisali ptice