V Kočevju so začeli prenovo zelo dotrajane in poškodovane ceste od Gorenja do Stare Cerkve. Na okoli 600 metrov dolgem odseku bodo na novo preplastili vozišče in uredili odvajanje meteornih vod, predvideni so tudi izgradnja pločnika, ureditev kolesarske površine in javne razsvetljave.preberite več »
več … V Kočevju prenavljajo cesto od Gorenja do Stare Cerkve