Kanalizacijski vod v dolžini 1935 metrov bo vezan na novo kanalizacijo v sosednji vasi Jama, kjer smo komunalno infrastrukturo uredili leta 2019, zgrajeno bo tudi črpališče za odvajanje odpadnih voda. Sredstva za naložbo bomo zagotovili na novomeški občini, v primeru uspešne prijave na javni razpis pa si obetamo skoraj 60 odstotno sofinanciranje iz vira Mehanizma za okrevanje in odpornost. Aktualne investicije na področju komunalne infrastrukture se izvajajo tudi v sklopu rekonstrukcije cestišča in izgradnje kolesarske povezave Drska–Bršljin na Ulici Slavka Gruma, dela prav tako potekajo na vodovodu v Turkovi ulici. Jeseni se bo začela gradnja kanalizacije s čistilno napravo na Vrhu pri Ljubnem in v Dolenjem Kamenju, obeta se nadaljevanje del na kanalizaciji v Ždinji vasi. V prihodnje se v okviru obnove Seidlove ceste načrtuje še celovita rekonstrukcija kanalizacije in tangiranega vodovoda na osrednji novomeški cesti.
več … V gradnjo kanalizacija v Lakovnicah