Udeležence dogodka je uvodoma pozdravil direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, ki je poudaril, da se v Razvojnem centru vzpostavlja Krožni inovativni center v okviru projekta NoviKroG. Glavni namen tega centra je uvajanje načel krožnega javnega naročanja v javne ustanove ter gospodarske družbe, ki bodo aktivno sodelovale v lokalnem okolju, s ciljem vzpostavitve koncepta krožnega gospodarstva in učinkovitega upravljanja zaprtih snovnih tokov. Nagovor je sklenil s poudarkom na nujnosti trajnostnega ravnanja, kjer je prvi korak zmanjšanje porabe energije in surovin. Predstavnica Knofa Mojca Žganec Metelko je na dogodku predstavila rezultate zbiralne akcije, katere cilj je bil, da se v lokalnem okolju sklenejo snovne zanke. To pomeni, da se materiale, ki bi sicer končali med odpadki, ponovno uporabi oziroma iz njih izdela predmete, ki jih bodo sodelujoče organizacije koristno uporabile. Skupno je bilo zbranih 282,2 kg odpadne embalaže, od tega  84,20 kg neprimerne embalaže oz. drugih vrst odpadkov, kar nakazuje, da je potrebna večja ozaveščenosti glede poznavanja različnih tipov odpadne plastike. Preostalih 198 kg odpadne plastike so v FabLab KNOF predelali z uporabo različnih tehnoloških postopkov, ji vdahnili nov smisel in izdelali 70 didaktičnih igrač ter 500 knjižnih kazal. Te izdelke bodo prejeli vrtci in šole, ki so sodelovali v zbiralni akciji. Izdelki so narejeni iz 100 % reciklirane plastike ter tako predstavljajo pomemben korak k trajnostnemu razmišljanju in ponovni uporabi materialov. Na dogodku so predstavniki šol in vrtcev že prejeli vzorčne izdelke in priznanja za sodelovanje v zbiralni akciji. Glavni namen zbiralne akcije je bil ozaveščanje ljudi o možnostih recikliranja plastike in hkrati izobraževanje o pomenu lokalnih snovnih zank. Partnerji projekta NoviKroG smo si prizadevali spodbuditi otroke k razmišljanju o usodi odpadkov po odlaganju ter iskanju rešitev za trajno kroženje materialov v našem okolju. S to akcijo smo želeli preizkusiti izzive in priložnosti uvajanja delujočih snovnih zank v lokalnem okolju, s čimer smo prispevali k spodbujanju trajnostnega ravnanja z odpadki v našem okolju.   Mestna občina Novo mesto: pionir lokalnega krožnega gospodarstva ali krožnega javnega naročanja Špela Gutnik iz podjetja Circular Shield koordinira krožni model KEMSO, ki je pionirski krožni model v lokalni skupnosti v Sloveniji in deluje že…
več … V dolenjskih vrtcih in šolah se bodo igrali z didaktičnimi igračami, izdelanimi iz reciklirane plastike