Bronasti trak Civilne zaščite Občine Črnomelj za enkratno dejanje sta na črnomaljski prireditvi ob mednarodnem dnevu civilne zaščite, ki ga vsako leto sicer obeležimo 1. marca, prejela Toni Rus in Jože Jerman. Za opravljanje nalog, za katere civilna zaščita nima svojih zmogljivosti, sta bronasti trak prejeli podjetji Zales in AGM Starešinič. Srebrni trak za uspešno dolgoletno delovanje so prejeli PGD Žuniči, PGD Tanča Gora in PGD Adlešiči. Zlati trak so prejeli PGD Stari trg ob Kolpi, PGD Črnomelj ter kot posameznici Marjanca Cimerman in Marjetka Papež. preberite več »
več … V Črnomlju podelili priznanja civilne zaščite