Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Stopiče Janeza Murna danes na rotovžu podpisala pogodbo za ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo v skupni dolžini 380 metrov. Dela v vrednosti skoraj 450.000 evrov z DDV se bodo ob predvidenih delnih zaporah ceste začela v prihodnjih dneh in potekala do konca tega leta, investicija pa bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju, so prepričani na rotovžu.preberite več »
več … V Črmošnjicah gradbišče do konca leta; ko bo 3. os, tudi novo križišče proti Stopičam