V projektu so razvili gradiva za dvig kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami v podporo vsem, ki se srečujejo z osebami s posebnimi potrebami (strokovni delavci, starši, mentorji, osebni asistenti) ter platformo na kateri so gradiva, vaje za osebe s posebnimi potrebami z različnih področjih kvalitete življenja (samostojnost, dobro počutje, socialna vključenost). Vabljeni k branju in uporabi projektnih rezultatov! Newsletter 3_SLO.pdf
več … Uspešen zaključek projekta TRIADE 2.0 v RIC Novo mesto