V Črnomlju potekajo nujna vzdrževalna dela na Stoničevem gradu, ki je od lani v delni lasti občine. Nameščajo žlebove, urejajo odvodnjavanje ter drenažo.preberite več »
več … Urejajo črnomaljsko staro mestno jedro – dela na Stoničevem gradu