Kot je povedal župan Gregor Macedoni, na občini s to investicijo celovito urejamo prometno varno šolsko pot na območju otoške osnovne šole, v okviru prizadevanj za prometno varnost otrok in šolarjev pa je napovedal tudi številne druge tovrstne projekte. V naslednjih dneh se začne prenova države ceste v Birčni vasi z ureditvijo pločnika od podružnične osnovne šole do železniškega podhoda, začenja se izgradnja varnega avtobusnega obračališča pri podružnični osnovni šoli na Malem Slatniku in s tem izgradnja večnamenske poti do Petelinjeka, stekla bo tudi ureditev ceste in manjkajočega pločnika v Črmošnjicah od križišča z državno cesto do manjšega mostu pri Težki vodi. V avgustu načrtujemo še izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo manjkajočega pločnika ob državni cesti na Ratežu.  
več … Ureditev varne šolske poti na Otočcu