Gre za nadaljevanje ureditve lani na novo zgrajenega prizidka Osnovne šole Otočec, ki od minule jeseni že nudi prostor za nov tri oddelčni vrtec in šest šolskih učilnic. Po ureditvi knjižnice in zbornice na podstrešju prizidka bodo obstoječi prostori knjižnice in zbornice z namenom zagotovitve dodatnih kapacitet za osnovnošolski pouk preurejeni v učilnice. Mestna občina Novo mesto poleti ureja tudi poškodbe na fasadi Osnovne šole Drska, prenovljene bodo sanitarije na podružnični šoli Mali Slatnik, s preureditvijo manjše telovadnice pri Osnovni šoli Center pa bosta zgrajeni dve novi učilnici in kabinet.
več … Ureditev podstrešja na Osnovni šoli Otočec