Župani za spremembe v plačah – Plače niso sorazmerne s stopnjo odgovornosti, ki jo prevzemajo z opravljanjem te funkcije – Za privabljanje in zadržanje kakovostnih kandidatov nujne spremembepreberite več »
več … Tudi župani bi imeli višje plače