ARAO je za izvajalca gradnje jedrskih objektov v okviru odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem izbrala konzorcij družbe Riko s partnerji Kolektor, CGP in Kostak. Druga ponudba, korejskega konzorcija, je bila dražja in nepopolna. Rikov konzorcij je bil izbran že za infrastrukturna dela.preberite več »
več … Tudi za gradnjo jedrskih objektov odlagališča NSRAO izbran Rikov konzorcij