Srednji del tretje razvojne osi od Celja do Novega mesta je v primerjavi s severnim delom, kjer so se dela že začela, in južnim, kjer je po izdaji gradbenega dovoljenja postopke ustavila tožba civilne iniciative, najdlje od gradnje. Postopek je še vedno v fazi načrtovanja oziroma izbire trase. Da bi zadevo pospešili, so se župani občin, skozi katere naj bi potekala trasa, povezali in se konec februarja sestali v Laškem. Državi sporočajo, da se strinjajo z različico trase, ki vključuje Sevnico in Trebnje.preberite več »
več … Tretja razvojna os – srednji del: Nova trasa po meri občin