Saga o gradnji tretje razvojne osi – jug med Darsom in civilno iniciativo 3. razvojna os – jug (CI) se nadaljuje, pri čemer se s prstom kaže na CI, ki da zavira gradnjo tretje razvojne osi, s čimer pa se ni mogoče strinjati.preberite več »
več … Tretja razvoja os: Predvidena gradnja 1. faze ne daje nobene rešitve za novomeški prometni kaos