Občinski svet Občine Trebnje se je v sredo, 15. februarja, sestal na 3. redni seji v tem mandatu, na kateri je med drugim sprejel četrte spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Trebnje, ki omogočajo širitev podjetja TPV na Veliki Loki.  Na dnevnem redu so imeli 18 točk, med drugim so obravnavali in potrdili tudi višje cene komunalnih storitev in pitne vode ter dali soglasje k višji izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje. Širitev TPV na Veliki Loki Pobudo za pripravo četrtih sprememb OPN je pred petimi leti podalo podjetje TPV Group, ki je s četrtkovim sprejetjem prostorskega akta dobilo možnost širitve proizvodnega kompleksa na Veliki Loki severovzhodno od obstoječega objekta, in sicer na površini 1,18 hektarja. Potem ko so aktivnosti v sredini preteklega leta obstale, je občinska uprava v začetku leta pripravila vse potrebno za sprejem na občinskem svetu, so sporočili iz občine. Višje cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitno vodo, daljinsko ogrevanje Občinski svet je med drugim sprejel še elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo na območju občine. Sprejeta elaborata prinašata nove, višje cene. Vodarina se bo podražila za 26,98 odstotka, omrežnina za 0,06 odstotka. Uporabniku, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 m3 vode mesečno, se bo sprememba poznala kot povečanje stroška na položnici za 2,04 evra (brez DDV). Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilni napravami:…
več … Trebnje: TPV bo proizvodnjo lahko širil na Veliki Loki