Trebanjski poslanec Franci Kepa je na novembrski seji državnega zbora ministra za infrastrukturo Bojana Kumra vprašal, kdaj bodo odstranjeni nevarni nadvozi nad staro avtocesto, imenovano H1. Povedal je, da se H1 še zmeraj obnavlja in spomnil je, da je bilo pred dvanajstimi leti, ko je bila odprta nova avtocesta, obljubljeno, da bo H1 zelo hitro v celoti obnovljena, zgrajeni bodo tudi priključki. Zdaj pa je tako, da je uvoz za Trebnje zgrajen, prav tako priključka za Treles in Dobrnič, še vedno pa niso odstranjeni nadvozi. Ti so zelo nevarni, na določenih mestih občasno odpada beton. V delu nadvoza pri Jezeru pa so vaščani kar sami obnovili ograjo in tudi nekaj cestišča, da vse skupaj ni nevarno za otroke. Ta cesta vodi naprej tudi proti Mirni, za Sevnico, promet je precej gost. Minister je pojasnil, da je v okviru projektne rešitve rekonstrukcije ceste H1 predvidenih več stvari, in sicer: rušitev nadvoza Jezero, lokalne ceste Jezero– Vrhpeč, ki poteka preko nove avtoceste, nov podvoz Dobrava za pešce in kolesarje, vključno s kanaliziranjem Dobravskega potoka preko podvoza, kar bo rešilo dosedanji problem odvodnjavanja. Dodal je, da ne gre samo za cestno infrastrukturo, ampak za vso spremljajočo navezovalno infrastrukturo. Hkrati je predvidena tudi umestitev krožišča z zunanjim polmerom 16 metrov in voznim pasom širine 5,5 metra na regionalni cesti R2, ki gre skozi odsek Grm–Šentjurij z navezavo lokalnih cest za naselja Jezero, Dolenja Dobrava in Lukovek. Trenutno poteka faza odkupa zemljišč, kar je ključno. Pojasnil je, da pred odkupom potekata še parcelacija in vpis…
več … Trebnje: Kdaj bodo odstranjeni nevarni nadvozi nad staro avtocesto (H1)