Ob spremembi prometnega režima na delu Trdinove ulice iz dvosmernega v enosmerni voznike pozivamo k doslednemu upoštevanju signalizacije, v začetnem obdobju bo pri usmerjanju prometa preventivno sodelovalo tudi medobčinsko redarstvo. Poleg varnejše prometne ureditve, ki smo jo zagotovili še z vzpostavitvijo površin za pešce in kolesarje, sta bili na Trdinovi ulici v prvi fazi izvedeni tudi nova cestna razsvetljava in komunalna ureditev. Slednjo bomo preuredili in dogradili tudi v drugi fazi, ki bo na trokrakem križišču Mušičeve in Trdinove ulice prinesla še tamkajšnjo spremembo prometne ureditve.
več … Trdinova ulica pod OŠ Grm odslej enosmerna