Kot so nam sporočili študenti magistrskega študija geografije, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, ti že nekaj let svoje geografsko znanje preverjajo in nadgrajujejo z raziskovanjem širšega območja Temeniškega podolja. V letu 2022 proučujejo možnosti trajnostnega upravljanja reke Temenice in njenega obvodnega prostora, zato so v Trebnjem in okolici izvedli več terenskih raziskovalnih aktivnosti.preberite več »
več … Temenica – učni laboratorij za študente geografije