Mnogi ljudje z duševno motnjo ali boleznijo niso deležni zdravljenja, do katerega so upravičeni in skupaj s svojimi bližnjimi še vedno doživljajo stigmo in diskriminacijo, zato je pozornost letošnjega dne namenjena neenakosti pri dostopanju do sistema in storitev skrbi za duševno zdravje.preberite več »
več … Svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober; Ozara tudi v Trebnjem