Na ZIK Črnomelj so v ponedeljek, 4. septembra 2023, prišli na zgledovalni obisk kolegi iz Ljudske univerze Kranj. Predvsem jih je zanimalo naše delo na področju trajnosti, kjer izvajamo različne delavnice in predavanja glede ponovne rabe tekstila, ohranjanja čistega okolja, skrbi za zdravje, medgeneracijskega sodelovanja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Predstavili smo jim Dneve zeliščarstva v Beli krajini in dogodek Hojte k nam po znanje. Na področju svetovanja odraslim jih je zanimalo, kako pridobivamo svetovance, promoviramo našo dejavnost in se povezujemo v okolju z drugimi organizacijami. Spoznali so naše kulturniške projekte za ustvarjalnost mladih, to so Kiparska kolonija mladih, filmski tabor Kolpa, Župančičeva frulica in Glas mladih. Delo z mladimi poteka tudi pri projektu Poklicijada, kjer na interaktiven način med mladimi promoviramo različne poklice, zlasti zelene in poklice prihodnosti. Že vrsto let izvajamo Osnovno šolo za odrasle, kjer uvajamo projektne dneve in medpredmetno povezovanje. Dragocene pa so jim bile tudi naše izkušnje pri vključevanju zaposlenih v izobraževanje in sodelovanje z delodajalci v okolju.preberite več »
več … Strokovna srečanja so dobra priložnost za nove ideje