Območno združenje slovenskih častnikov (v nadaljevanju OZSČ) Bela krajina si prizadeva za vzdrževanje in krepitev strelske usposobljenosti svojih članic in članov. Zato skladno z letnim programom dela in vojaško-strokovnega usposabljanja vsako jesen združimo prijetno s koristnim: ob tradicionalnem kostanjevem pikniku organiziramo tudi spoznavanje z orožjem in strelsko tekmovanje.preberite več »
več … Strelsko tekmovanje in kostanjev piknik belokranjskih častnikov