Podjetje Bravia Mobil iz Vavte vasi bo na območju nekdanjega Ekosistema v Zalogu, občina Straža, zgradilo sodoben proizvodni objekt in uredilo pripadajočo zunanjo ureditev. V objektu bo predvidoma zaposlenih 138 ljudi. V objektu bo potekala predelava vozil v avtodome Bravia, ki se bo izvajala tako, da se bo v vozilo ročno vgradilo elemente, ki tvorijo notranjost avtodoma. Elementi za vgradnjo bodo proizvedeni drugje. Dvonadstropni proizvodni objekt bo novogradnja z dimenzijami približno 85 metrov krat 113 metrov, ta bo razdeljen na tri dele: proizvodni, poslovni in zasebni del. Skupna površina objekta bo 10.848 kvadratnih metrov, višina 13,5 metra. Objekt ne bo podkleten. Poleg opremljanja notranjosti vozil bo v objektu potekala tudi občasna servisna dejavnost (servisiranje avtodomov). Podjetje Bravia Mobil bo gradilo na zemljiščih s parcelnimi številkami 1403/10, 1610/30, 1610/3, 1610/5, 1610/6, 1610/8, bolj znanih kot nekdanja Ekosistemova zemljišča. Na teh ni več obstoječih objektov, odstranili so jih v sklopu ureditve in čiščenja lokacije po požaru v letu 2017. Pandemija podjetju prinesla pozitivne učinke Podjetje Bravia Mobil v lasti Simona Vidmarja je bilo ustanovljeno leta 2005, glavna dejavnost je proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic. V letu 2020 so dosegli nekaj manj kot 14,7 milijona evrov prihodkov (skoraj 99 odstotkov na tujih trgih) in dobrih 985 tisoč evrov čistega dobička. Ob koncu leta 2020 so imeli 17 zaposlenih. V letu 2021 so načrtovali zaposlitev ene osebe. Iz zdajšnje dokumentacije pa je razvidno, da nameravajo v prihodnje število zaposlencev bistveno povečati. Za 120 novih, skupno 138. Iz poslovnega poročila podjetja je…
več … Straža: Namesto Ekosistemov spodobna sodobna proizvodnja