Program za brezdomne in socialno izključene Območno združenje RK Novo mesto izvaja socialno varstveni program za brezdomne in socialno izključene, ki ga sofinancira MDDSZ in občine. Program prispeva k večji socialni vključenosti uporabnikov in širjenju socialne mreže brezdomnih, invalidov, starih, samohranilcev, tujcev, odvisnikov, mladih brezposelnih, bivših zapornikov, Romov ter s tem tudi povezanosti naše družbe. Povprečno mesečno vključujemo okrog 60 uporabnikov, ki prihajajo k nam ali jih mi obiskujemo zaradi oddaljenosti na terenu. Vsak teden izvajamo različne dejavnosti: joga, pohodi, ogledi, ustvarjalne, računalniške, kuharske delavnice, kegljanje, družabne igre. Uporabnike pa spodbujamo k vključevanju v naše dejavnosti. Vsak delovnik k nam prihaja trenutno 6 oseb na toplih obrok, imamo pralnico in kopalnico. V primeru deložacije ponujamo možnost kratkotrajne namestitve v garsonjeri humanitarnega centra. Na širšem območju JVS močno pogrešamo zavetišče za brezdomne, zato javnost opozarjamo na to problematiko in si prizadevamo, da bi kmalu imeli zavetišče. Skrb za starejše po krajevnih organizacijah RK Prostovoljci in prostovoljke Območnega združenja RK Novo mesto so v decembru obiskali 4360 starejših od 80 let in jih razveselili z novoletnim darilom. Pozanimali smo se ali so starejši zdravi in kako prenašajo te čudne čase, ali so osamljeni in bi potrebovali več obiskov ali telefonskega družabništva, ki poteka preko novomeškega RK. Starejše smo obiskali tudi v domovih starejših. Za program novoletne obdaritve starejših prispevajo vse občine, del sredstev pa krajevne organizacije RK namenijo od članarine. Nekatere akcije zbiranja sredstev že obrodile sadove, začenjamo z novimi V letu 2021 smo preko Sklada za pomoč ljudem v stiski organizirali štiri akcije in…
več … Številne akcije novomeškega Rdečega križa v preteklem letu