Obstoječo tribuno bomo na severni in južni strani razširili, skupaj s stojišči bo tako na voljo dovolj prostora za skoraj tisoč navijačev, nad njo pa uredili nadstrešnico. Zagotovili bomo tudi nove pomožne prostore in v njih uredili sanitarije. S celovitim urejanjem pokrite tribune nadaljujemo našo podporo športnim vadbam in tekmovanjem klubov, društev in šol na rekreativnem središču v bližini mestnega jedra. Po nedavno uspešno pridobljenem gradbenem dovoljenju v prvem poskusu zaradi previsoke ponudbe nismo uspeli izbrati izvajalca gradbenih del, bomo pa še naprej stremeli k čimprejšnjemu začetku del. Poleg zagotovljenih lastnih in že pridobljenih sredstev si prizadevamo tudi za sofinanciranje naložbe s strani Fundacije za šport.
več … Stadionu Portoval razširjena in pokrita tribuna