Splošna bolnišnica Brežice, ki je bila od leta 2018 v sanaciji, je lani poravnala vse zapadle obveznosti, obveznosti do zaposlenih pa že nekaj časa poravnava tekoče. Lani je sicer poslovala z 1,32 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Skupaj je lani ustvarila nekaj več kot 22,64 milijona evrov prihodka.preberite več »
več … Splošna bolnišnica Brežice lani z 1,32 milijona evrov presežka