V sklopu Doltarjevega leta sta bila lani v organizaciji Mestne muzejske zbirke RIC Črnomelj razpisana tudi literarni in likovni natečaj na temi Črnomelj pred stoletjem, danes in jutri ter Josip Doltar in sledi, ki jih je zapustil v Črnomlju. Na likovnem natečaju so sodelovale tudi učenke predmeta likovno snovanje 1 iz OŠ Loka Črnomelj. Risale so mesto Črnomelj v preteklosti po starih razglednicah in kako ga same vidijo v prihodnosti. preberite več »
več … Špela Imširović: Želi si, da bi od risanja lahko živela