Ni več daleč dan, ko bo na Bučki zaživela stanovanjska skupnost za ranljive skupine na Bučki – varstveno bivalni objekt (VBO). Stavba je praktično dokončana, urejajo se zadnje stvari za pridobitve uporabnega dovoljenja. Vlogo je občina že oddala na UE Sevnica.preberite več »
več … Sončki kmalu pridejo na Bučko