Na Bučki so se z odprtjem varstveno-bivalnega objekta, ki je nastal kot rezultat operacije Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin, uresničila dolgoletna prizadevanja za ureditev nastanitvene enote, ki bo omogočala bivanje 6 odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z zglednim sodelovanjem lokalne skupnosti (Občine Škocjan), države (MDDSZ), regionalnega razvojnega centra (RC Novo mesto), društva in zveze Sonček, projektantov, izvajalcev in nadzora smo projekt uspešno pripeljali k zaključku, da bo zaživel ter dosegel svoj namen.preberite več »
več … Sonce za Sončke na Bučki