S sofinanciranjem obnove stavbnih pročelij na novomeški občini spodbujamo razvoj in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. Pozivno območje zajema območje Glavnega trga in Brega ter posamezne hišne številke na Rozmanovi, Kastelčevi in Pugljevi ulici. Vloge se lahko oddajo najkasneje do 30. novembra 2023 oziroma do porabe sredstev. Z javnim pozivom za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru  spodbujamo podjetnike, ki z izbrano dejavnostjo prispevajo k oživiti in dodani vrednosti ponudbe mestnega jedra. Upravičenci lahko vloge oddajo do 1. oktobra 2023 oziroma do porabe proračunskih sredstev.  
več … Sofinanciranje obnove stavbnih pročelij in najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru