Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je 27. januarja letos na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zoper odločbo, s katero je Vlada RS za projekt hidroelektrarna (HE) Mokrice dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave in s tem izpolnila pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Hkrati je DPRS sodišču podalo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne odločitve preprečilo izvedbo posega, čemur je sodišče ugodilo.preberite več »
več … Sodišče zamrznilo izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice